Visserstruien logo

Stichting Zeeuwse Visserstruien is op 15 oktober 2014 opgericht in Tholen. De stichting is gevestigd in Middelburg.

Het doel van Stichting Zeeuwse Visserstruien is het verwerven van kennis en kunde over vergeten textiel in het algemeen en gebreide visserskleding in het bijzonder, alsmede het documenteren en verspreiden van deze kennis en kunde en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting dient het algemeen belang.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting ontvangt geen structurele subsidies.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van het bezoeken van particulieren, musea, archieven en andere bronnen van informatie en door middel van presentaties, publicatie en exposities.

Naast het bestuur, bestaande uit drie personen, heeft de stichting hulp van een heleboel vaste en losse vrijwilligers.